De JUventa Koningsdag  en COVID-19

Wij kunnen jullie mededelen dat de Juventa druk bezig is met het organiseren van Koningsdag 2021. Wel zal deze niet helemaal op de "normale" manier verlopen. Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en ons draaiboek is gebaseerd op het eerder voor de zomerweek opgestelde protocol, opgebouwd aan de hand van het landelijke protocol opgesteld door verscheidene grote organisaties uit Nederland en is onderschreven door de Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde. Op deze pagina kunt u alles vinden hoe Koningsdag toch doorgang vindt en daarbij de gezondheid en de veiligheid in het voorkomen van besmettingen waarborgt. 

In het kort:

In het kort zijn dit de belangrijkste aspecten die u moet weten: 

- De activiteit is voor alle Heetense basisschoolkinderen van groep 3 t/m 8.

- Inschrijving dient van te voren worden gaan via onze website. Bij de voetbalkantine van S.V. Heeten kunnen geen deelnemers meer aangemeld worden.

- De dag is gratis.

- Bij elke aanvang van de activiteit dient de deelnemer zich te melden met een ingevulde gezondsheidsverklaring (ondertekend door ouder/verzorger).

LAATSTE UPDATE: 22/04/2021

Algemene informatie Koningsdag 2021

 

Gezien de huidige omstandigheden rondom het Coronavirus, kunnen wij de Koningsdag op dit moment door laten gaan. Dit kan ieder moment natuurlijk veranderen. Tijdens het organiseren van Koningsdag en tijdens de dag zelf, zullen wij de maatregelen van de overheid in acht nemen. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ook dit jaar weer een geweldige Koningsdag gaat worden, maar daar hebben we ook jullie hulp bij nodig.

 

Gezondheid:

Om dit te realiseren hebben we de volgende regels opgesteld die gelden tijdens Koningsdag:

 • Bij gezondheidsklachten zoals verkouden, griep, niezen, hoesten, keelpijn, koorts en benauwdheid blijft uw kind thuis. 

 • Wanneer iemand uit het gezin of huisgenoten een van de bovengenoemde gezondheidsklachten heeft; blijf uw kind thuis.      

 • Wanneer uw kind of iemand van het huishouden de afgelopen 10 dagen nog in contact is geweest met iemand die de bovengenoemde klachten heeft; blijft uw kind thuis.

 • Mocht uw kind tijdens Koningsdag klachten krijgen of zich niet aan de regels houden dan zijn wij genoodzaakt om uw kind naar huis te sturen. 

 • Nies en hoest in je elle boog. 

Aanpassingen:

De volgende aanpassingen zullen wij tijdens de Koningsdag doorvoeren:​

 • Er zijn vaste handen-wasmomenten ingepland.

 • De leiding en kinderen zullen uitsluitend gebruik maken van wegwerpmateriaal.

 • Gedurende de dag zal de Juventa minimaal contact hebben met externen.

 • De leiding zal onderling anderhalve meter afstand bewaren. 

 • De leiding zal gedurende de inschrijving en dagafsluiting een mondkapje dragen.

Inschrijving:

Normaal gesproken zullen wij bij aanvang van de dag, de inschrijving doen. Om zo veel mogelijk contact te vermijden, zal de inschrijving dit jaar digitaal plaatsvinden. Hierover meer informatie bij Inschrijving.

Bij aanvang van een dagactiviteit zal het sportcomplex van S.V. Heeten zo ingericht worden dat er anderhalve meter afstand bewaard kan worden. 

Blijf alert!

De verspreiding van het Coronavirus is erg onvoorspelbaar. Hierom moeten we beseffen dat Koningsdag ieder moment nog afgelast kan worden, dit kan ook op het laatste moment plaatsvinden. 

Er kunnen versoepelingen komen waardoor wij bepaalde activiteiten wel kunnen uitvoeren, maar het kan dus ook zijn dat onze aanpak strenger moet. De komende tijd zal alle nieuwe informatie op de site komen te staan. Houd deze website, onze Instagram en onze Facebook dus goed in de gaten. 

Instagram: https://www.instagram.com/juventaheeten/

Facebook: https://www.facebook.com/JuventaHeeten

Heeft u vragen dan kan u altijd contact opnemen met:  

Fleur Schoorlemmer

06 11 66 68 96

Gezondheid, Hygiene & Veiligheid

 

Gezondheid: 

Iedereen mag mee doen, ook kinderen met een beperking, tenzij:

 • Je de afgelopen 24 uur of bij de start van de activiteit één of meerdere van de volgende

  (milde) klachten hebt (gehad): neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,

  benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

 • Je bij de start van de activiteit een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of

  benauwdheidsklachten hebt.

 • Je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en als dit in de

  afgelopen 7 dagen is vastgesteld.

 • Je een huisgenoot/gezinslid hebt met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een

  laboratoriumtest) en als je korter dan 10 dagen geleden contact gehad hebt met deze

  huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had.

 • Je in quarantaine bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe

  coronavirus is vastgesteld.

 • Je in een risicogroep zit, dan is toestemming nodig van de ouders. Overleg eventueel met de

  huisarts.

 • Je ziek wordt of klachten krijgt tijdens Koningsdag, dan moet je direct naar huis.

Tijdens Koningsdag is er een gezondheidsteam actief, die de gezondheid, hygiëne en veiligheid ten aanzien van besmettingen waarborgt. 

Dit team: 

 • Let op ziekteverschijnselen (ook niet-coronaklachten). 

 • Gaat realistisch om met deze ziekteverschijnselen. Een keertje niezen omdat je op een droog en zanderig terrein zit, is geen ziekteverschijnsel, evenals niezen door hooikoorts. 

Bij ziekteverschijnselen van een kind zal: 

 • Het kind door het gezondheidsteam geïsoleerd worden van de groep. 

 • Vervolgens worden ouders/verzorgers ingelicht om het kind direct op te halen. 

 • Ouders/verzorgers dienen contact op te nemen met de huisarts en op advies te laten testen op corona bij de huisarts of GGD. 

 • Keert uw kind terug van de activiteit en zijn er ziekteverschijnselen? Raadpleeg de huisarts, laat het testen via de huisarts of GGD.  

Hygiene:

 • Gedurende het programma zijn er vaste momenten ingepland wanneer handen moeten worden gewassen. Dit gebeurt dmv een handenwasstraat waar kinderen en leiding 20 seconden hun handen met zeep moeten wassen.

 • Vervolgens worden de handen afgedroogd met papieren doeken. 

 • Geen handen schudden, box geven of high-five doen.

 • De leiding en kinderen zullen uitsluitend gebruik maken van wegwerpmateriaal.

 • Hoest en nies in elleboog.

 • Begeleiding draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes) tijdens de inschrijving en dagafsluiting.

 • Sanitair tussen kinderen en leiding is gescheiden.

 • Sanitair wordt driemaal daags schoongemaakt. 

Veiligheid:

 • Er zullen geen externe figuranten aanwezig zijn.

 • Gedurende alle dagen is er een EHBO'er aanwezig. 

Inschrijving verplicht!

 

Vanwege het coronavirus heeft de Juventa ervoor gekozen om met een voorinschrijving te werken. Op onze website onder “Inschrijving” kunnen kinderen, vanaf 18 april worden aangemeld voor het Koningsdagprogramma. Ouders/Verzorgers dienen de gegevens in te vullen voor hun eigen kinderen. 

Door de inschrijving online te laten plaatsvinden ondervangen wij het onnodig papier werk bij de voetbalkantine, voorkomen wij een uitwisseling van contant geld en is er een digitaal aanwezigheidsregister.

Wanneer kan ik mijn kind inschrijven?

De inschrijving opent op zondag 18 april 2021.

LET OP:  Inschrijving is verplicht en sluit op de volgende momenten.

 

Programma Koningsdag: 

Dagkaart dinsdag - Sluit 26 april 23.59 uur. 

Hoe kan ik mijn kind inschrijven voor Koningsdag?

Op de website www.juventaheeten.com vindt u een pagina boven in beeld met “Inschrijving”. 

Kinderen die in groep 3 t/m 8 zitten mogen zich aanmelden voor programma Koningsdag (1 dag).  

Op de dag van de activiteit moet de deelnemer zich melden bij het inschrijfloket bij het sportcomplex van S.V. Heeten. Hierdoor hebben wij inzichtelijk welke deelnemers er eventueel nog ontbreken. De deelnemer hoeft zijn/haar tickets niet mee te nemen, Door zijn/haar naam door te geven kan dit digitaal gecontroleerd worden.
WEL dient de ouder/verzorger elke dag dat een kind opnieuw deelneemt aan de Paasactiviteit een gezondheidsverklaring in te vullen. Deze moet de deelnemer bij aanmelding overhandigen aan de Juventa-leiding. Deze gezondheidsverklaring is een verplicht document, anders kan het kind niet deelnemen. De gezondheidsverklaring vind u op onze website of KLIK HIER.

Programma Koningsdag:
Voor het programma heeft u de mogelijkheid om een ticket te kopen voor de dinsdag, deze is gratis.

  

Na registratie ontvangt u de tickets in uw mail. Heeft u de mail met tickets na 24 uur nog niet ontvangen? Dan kunt u contact met ons opnemen. Maar controleer ook uw spambox.

 

Op het moment van inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.


*Ingeval dat de Paasactiviteit geannuleerd word dan zal de Stichting Juventa Heeten het bedrag terugstorten naar het des betreffende bankrekeningnummer.

Programma (dinsdag 27 april)

 

Dit moet je weten:

Wanneer:         Dinsdag 27 april

Tijd:                   We verzamelen om 10.00 bij de voetbalkantine van S.V. Heeten, de dag is om 14.00 afgelopen

Voor wie:          Alle kinderen die dit schooljaar in groep 3 t/m 8 zitten

Waar:                rondom het Sportcomplex van S.V. Heeten

Meenemen:     Een gezondheidsverklaring, deze ontvang je wanneer je bent ingeschreven via de mail. Elke dag dat het kind                         

                          deelneemt aan Koningsdag dient deze opnieuw ingeleverd te worden.

Kosten:            Gratis

Na inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Belangrijk!

Bij de voetbalkantine van S.V. Heeten staan aanwijzingen die gevolgd dienen te worden wat betreft afstand en looproutes zodat u uw kind veilig kunt afzetten en weer ophalen.

Inschrijving en vooraf verplicht via de inschrijf-pagina. Meer info? Klik hier.

Protocollen & Documenten