top of page

De JUventa kerstactiviteit  en COVID-19

Wij kunnen jullie mededelen dat de Juventa druk bezig is met het organiseren van de kerstactiviteit 2021. Het ziet ernaar uit dat wij onze kerstactiviteit kunnen organiseren net als andere jaren! Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en ons draaiboek is gebaseerd op het landelijke protocol opgesteld door verscheidene grote organisaties uit Nederland en is onderschreven door de Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde. Op deze pagina kunt u alles vinden over hoe de Juventa kerstactiviteit toch doorgang vindt en daarbij de gezondheid en de veiligheid in het voorkomen van besmettingen waarborgt. 

In het kort:

In het kort zijn dit de belangrijkste aspecten die u moet weten: 

- De activiteit is voor alle Heetense basisschoolkinderen van groep 3 t/m 8.

- Inschrijving dient van te voren worden gaan via onze website. Op het plein kunnen geen deelnemers meer aangemeld worden.

- De kosten zijn €3,- per dag

- Bij elke aanvang van de activiteit dient de deelnemer zich te melden met een ingevulde gezondsheidsverklaring (ondertekend door ouder/verzorger).

LAATSTE UPDATE: 30/11/2021

Algemene informatie Juventa Kerstactiviteit 2021

Algemene info

Gezien de huidige omstandigheden rondom het Coronavirus, kunnen wij de Juventa Kerstactiviteit op dit moment door laten gaan. Dit kan ieder moment natuurlijk veranderen. Tijdens het organiseren van de Kerstactiviteit en tijdens de dagen zelf, zullen wij de maatregelen van de overheid in acht nemen. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ook dit jaar weer een geweldige Kerstactivteit gaat worden, maar daar hebben we ook jullie hulp bij nodig.

 

Gezondheid:

Om dit te realiseren hebben we de volgende regels opgesteld die gelden tijdens de Kerstactiviteit:

 • Bij gezondheidsklachten zoals verkouden, griep, niezen, hoesten, keelpijn, koorts en benauwdheid blijft uw kind thuis. 

 • Wanneer iemand uit het gezin of huisgenoten een van de bovengenoemde gezondheidsklachten heeft; blijf uw kind thuis.      

 • Wanneer uw kind of iemand van het huishouden de afgelopen 10 dagen nog in contact is geweest met iemand die de bovengenoemde klachten heeft; blijft uw kind thuis.

 • Mocht uw kind tijdens de Kerstactiviteit klachten krijgen of zich niet aan de regels houden dan zijn wij genoodzaakt om uw kind naar huis te sturen. 

 • Nies en hoest in je elle boog. 

Aanpassingen:

De volgende aanpassingen zullen wij tijdens de Kerstactiviteit doorvoeren:​

 • Er zijn vaste handen-wasmomenten ingepland.

 • De leiding en kinderen zullen uitsluitend gebruik maken van wegwerpmateriaal.

 • De leiding zal onderling anderhalve meter afstand bewaren. 

 • De leiding zal gedurende de inschrijving en dagafsluiting een mondkapje dragen.

Inschrijving:

Normaal gesproken zouden wij bij aanvang van de dagen, de inschrijving doen. Om zo veel mogelijk contact te vermijden, zal de inschrijving dit jaar digitaal plaatsvinden. Hierover meer informatie bij Inschrijving.

Bij aanvang van een dagactiviteit zal de voetbalkantine van S.V. Heeten zo ingericht worden dat er anderhalve meter afstand bewaard kan worden. 

Blijf alert!

De verspreiding van het Coronavirus is erg onvoorspelbaar. Hierom moeten we beseffen dat de Kerstactiviteit ieder moment nog afgelast kan worden, dit kan ook op het laatste moment plaatsvinden. 

Er kunnen versoepelingen komen waardoor wij bepaalde activiteiten wel kunnen uitvoeren, maar het kan dus ook zijn dat onze aanpak strenger moet. De komende tijd zal alle nieuwe informatie op de site komen te staan. Houd deze website, onze Instagram en onze Facebook dus goed in de gaten. 

Instagram: https://www.instagram.com/juventaheeten/

Facebook: https://www.facebook.com/JuventaHeeten

Heeft u vragen dan kan u altijd contact opnemen met:  

Fleur Schoorlemmer

06 11 66 68 96

Gezondheid, Hygiene & Veiligheid

Gezondheid & Veiligheid

Gezondheid: 

Iedereen mag mee doen, ook kinderen met een beperking, tenzij:

 • Je de afgelopen 24 uur of bij de start van de activiteit één of meerdere van de volgende

  (milde) klachten hebt (gehad): neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,

  benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

 • Je bij de start van de activiteit een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of

  benauwdheidsklachten hebt.

 • Je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en als dit in de

  afgelopen 7 dagen is vastgesteld.

 • Je een huisgenoot/gezinslid hebt met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een

  laboratoriumtest) en als je korter dan 10 dagen geleden contact gehad hebt met deze

  huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had.

 • Je in quarantaine bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe

  coronavirus is vastgesteld.

 • Je in een risicogroep zit, dan is toestemming nodig van de ouders. Overleg eventueel met de

  huisarts.

 • Je ziek wordt of klachten krijgt tijdens de Kerstactiviteit, dan moet je direct naar huis.

Tijdens de Kerstactiviteit is er een gezondheidsteam actief, die de gezondheid, hygiëne en veiligheid ten aanzien van besmettingen waarborgt. 

Dit team: 

 • Let op ziekteverschijnselen (ook niet-coronaklachten). 

 • Gaat realistisch om met deze ziekteverschijnselen. Een keertje niezen omdat je op een droog en zanderig terrein zit, is geen ziekteverschijnsel, evenals niezen door hooikoorts. 

Bij ziekteverschijnselen van een kind zal: 

 • Het kind door het gezondheidsteam geïsoleerd worden van de groep. 

 • Vervolgens worden ouders/verzorgers ingelicht om het kind direct op te halen. 

 • Ouders/verzorgers dienen contact op te nemen met de huisarts en op advies te laten testen op corona bij de huisarts of GGD. 

 • Keert uw kind terug van de activiteit en zijn er ziekteverschijnselen? Raadpleeg de huisarts, laat het testen via de huisarts of GGD.  

Hygiene:

 • Gedurende het programma zijn er vaste momenten ingepland wanneer handen moeten worden gewassen. Dit gebeurt dmv een handenwasstraat waar kinderen en leiding 20 seconden hun handen met zeep moeten wassen.

 • Vervolgens worden de handen afgedroogd met papieren doeken. 

 • Geen handen schudden, box geven of high-five doen.

 • De leiding en kinderen zullen uitsluitend gebruik maken van wegwerpmateriaal.

 • Hoest en nies in elleboog.

 • Begeleiding draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes) tijdens de inschrijving en dagafsluiting.

 • Sanitair tussen kinderen en leiding is gescheiden.

 • Sanitair wordt driemaal daags schoongemaakt. 

Veiligheid:

 • Gedurende alle dagen is er een EHBO'er aanwezig. 

Inschrijving verplicht!

Inschrijving

Vanwege het coronavirus heeft de Juventa ervoor gekozen om met een voorinschrijving te werken. Op onze website onder “Inschrijving” kunnen kinderen, vanaf 7 december worden aangemeld voor het Kerstprogramma. Ouders/Verzorgers dienen de gegevens in te vullen voor hun eigen kinderen. 

Door de inschrijving online te laten plaatsvinden ondervangen wij het onnodig papier werk op het plein, voorkomen wij een uitwisseling van contant geld en is er een digitaal aanwezigheidsregister.

Wanneer kan ik mijn kind inschrijven?

De inschrijving opent op dinsdag 7 december.

LET OP:  Inschrijving is verplicht en sluit op de volgende momenten.

 

Programma kerst: 

Dagkaart maandag - Sluit 27 december 23.59 uur.

Dagkaart dinsdag - Sluit 28 december 23.59 uur.

Dagkaart woensdag - Sluit 29 december 23.59 uur.

3-Dagenkaart (maandag, dinsdag en woensdag) - Sluit 27 december 23.59 uur.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven voor de Kerstactiviteit?

Op de website www.juventaheeten.com vindt u een pagina boven in beeld met “Inschrijving”.  

Op de dag van de activiteit moet de deelnemer zich melden bij het inschrijfloket bij het sportcomplex van S.V. te Heeten. Hierdoor hebben wij inzichtelijk welke deelnemers er eventueel nog ontbreken. De deelnemer hoeft zijn/haar tickets niet mee te nemen, Door zijn/haar naam door te geven kan dit digitaal gecontroleerd worden.
WEL dient de ouder/verzorger elke dag dat een kind opnieuw deelneemt aan de Zomerweekactiviteit een gezondheidsverklaring in te vullen. Deze moet de deelnemer bij aanmelding overhandigen aan de Juventa-leiding. Deze gezondheidsverklaring is een verplicht document, anders kan het kind niet deelnemen. De gezondheidsverklaring vind u op onze website of KLIK HIER.

Programma JONG:
Voor het programma heeft u de mogelijkheid om een ticket te kopen voor de maandag, dinsdag, woensdag, of alle 3 de dagen in 1, deze zijn gratis.

Programma OUD:

Voor het programma heeft u de mogelijkheid om een ticket te kopen voor het kamp, deze is gratis.

  

Na registratie ontvangt u de tickets in uw mail. Heeft u de mail met tickets na 24 uur nog niet ontvangen? Dan kunt u contact met ons opnemen. Maar controleer ook uw spambox.

 

Op het moment van inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.


*Ingeval dat de Zomerweekactiviteit geannuleerd word dan zal de Stichting Juventa Heeten het bedrag terugstorten naar het des betreffende bankrekeningnummer.

Programma JONG (maandag, dinsdag en woensdag)

Programma Jon

Dit moet je weten:

Wanneer:         Maandag 16 augustus t/m woensdag 18 augustus

Tijd:                   Alle dagen verzamelen we om 9.00 op het Dorpsplein voor het Kulturhus.

                          Maandag:         9:00-15:30

                          Dinsdag:           9:00-15:30

                          Woensdag:       9:00-14:00 

Voor wie:          Alle kinderen die aankomend schooljaar naar groep 3, 4, 5 en 6 gaan.

Waar:                Voornamelijk in en rondom Manege Heeten. Vertrek en aankomst op het Dorpsplein te Heeten.

Meenemen:     Een gevulde broodtrommel en een lege drinkbeker.

                          Zwemkleding, handdoek en kom op de fiets.

                          Een gezondheidsverklaring, deze is te printen via onze website onder het kopje Inschrijving. Elke dag dat het kind                  

                          deelneemt aan de Zomerweekactiviteiten dient deze opnieuw ingeleverd te worden.

Kosten:            €3,- per dag

Na inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Belangrijk!

Op het Dorpsplein staan aanwijzingen die gevolgd dienen te worden wat betreft afstand en looproutes zodat u uw kind veilig kunt afzetten en weer ophalen.

Inschrijving en vooraf verplicht via de inschrijf-pagina. Meer info? Klik hier.

Programma OUD (woensdag, donderdag, vrijdag)

Programma OUD

Dit moet je weten:

Wanneer:         Woensdag 18 augustus t/m vrijdag 20 augustus

Tijd:                   Woensdagavond 19:00 uur t/m vrijdagmiddag 15:30 uur.

Voor wie:          Alle kinderen die aankomend schooljaar naar groep 7, 8 en de brugklas gaan.

Waar:                Voornamelijk in en rondom Manege Heeten (kamp). Vertrek en aankomst op het Dorpsplein te Heeten.

Meenemen:     Slaapspullen (luchtbed (indien nodig een pomp) slaapzak en kussen).

                          Toiletspullen, oude kleding, zwemkleding en een handdoek

                          Medicijnen (indien van toepassing)

                          Kom op de fiets!

                          Een gezondheidsverklaring, deze is te printen via onze website onder het kopje Inschrijving. Elke dag dat het kind                  

                          deelneemt aan de Zomerweekactiviteiten dient deze opnieuw ingeleverd te worden.

Kosten:            €20,-

Na inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Belangrijk!

Op het Dorpsplein staan aanwijzingen die gevolgd dienen te worden wat betreft afstand en looproutes zodat u uw kind veilig kunt afzetten en weer ophalen.

Inschrijving en vooraf verplicht via de inschrijf-pagina. Meer info? Klik hier.

Protocol&DOC

Protocollen & Documenten

bottom of page